Kategori: Tüp Bebek

Miyom ve polipler tüp bebek tedavisine engel midir

Miyomlar rahmin kas tabakasının urlarıdır ve rahmin değişik bölgelerinden köken alabilirler. Özellikle rahmin kanayan tabakasında yer alırlarsa gebelik başarısını oldukça düşürürler veya gebe kalımlarda düşüğe neden olabilirler. Aynı şekilde poliplerde rahimin aydan aya kanayan tabakasındaki et benleridir. Bunlarda da yine

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Eşiyle ilişkiye giremeyen hastalar nasıl bebek sahibi olabilir

Eşiyle ilişkiye giremeyen hastaları kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayırarak incelemek gerekir. Kadınlarda karşılaşılan sorun vajinusmus sorunudur. Böyle bir çift hekime başvurduğu zaman ilk öneri vajinusmusla ilgili tedavi görmeleridir. Çoğu bu tedavilerden sıkılmış yada sonuç alamamış oluyorlar yada hemen gebe

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Şişmanlık çocuk sahibi olmaya engel midir

Şişmanlık erkekte bel çevresinin 102 santimden fazla olması, kadında bel çevresinin 88 santimden fazla olması yada boya göre kilonun vücut kitle endeksinin 30 un üstünde olması anlamına gelir. Erkekte şişmanlık sperm sayısı, sperm hareketliliği, sperm görüntüsü açısından olumsuz etkiler yapabilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Amniyosentez ve redüksiyon hangi hastalara önerilir

Redüksiyon işlemi özellikle ikiden fazla gebeliği olan hastalara direk olarak önerilen bir işlemdir. Birde ikiz gebelik bile olsun istemeyen yani tek çocuk isteyen ama çoğul gebelik tanısı konan hastalara redüksüyon işlemi önerilir. Redüksiyon işlemi embriyonun kalp boşluğu içerisine herhangi bir

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisi var mı?

Her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlarında yan etkileri vardır. Bunların çoğu çok hafif ve kendiliğinden gerileyen yan etkilerdir. Çok nadiren ciddi yan etkilerle karşılaşılabilir.İlaçların uygulanmasına bağlı olarak uygulama yerinde kızarıklık, ağrı görülebilir. Bunun dışında hastalarda uykusuzluk, sinirlilik,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde beslenmenin rolü nedir

Tüp bebek tedavisinde beslenme önemlidir. Tedavi öncesinde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin kişiye özgü beslenme sayesinde ailesinde bulunan hastalıklar göz önünde bulundurularak hem sperm ve yumurta kalitesinin arttırılabildiği hem döllenme şansını arttırabildiğini hemde döllenmiş yumurtanın bölünme şansının arttığı tespit edilmiştir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisi hastaları başarıyı artırmak için neler yapabilir

Tüp bebek tedavisinden önce çiftler gebe kalma şanslarını arttırabilmek için öncelikli olarak bir vücut kitle endekslerine, beslenmelerine, ailevi hastalıklarının değerlendirilmesine dikkat etmelidirler. Bir takım ön incelemelerle ailede bulunan hastalıklar başta olmak üzere tespit edilen hastalıkların düzeltilmesi onların sperm, yumurta kalitelerini

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik riski var mıdır?

Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik riski vardır. Bu nedenle transfer edilen  embriyo sayısı kısıtlı tutulmaya çalışılır buna rağmen tek embriyo bile transfer edilse çoğul gebelik oluşma riski vardır. Belli bir yaşa kadar 2 embriyo transferine izin vardır. 2 embriyodan fazla

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Polikistik over sendromu kısırlık nedeni midir

Polikistik over sendromunda temel sorun yumurtlama olmamasıdır. Yumurta içeren kesecikler yani foliküller belli bir büyüklüğe kadar gelişirler ve o seviyede dururlar. Daha fazla gelişip,olgunlaşıp yumurtlamayla sonuçlanmazlar. Bu durumda  gebe kalmada güçlük yaşanır. Pek çok başka sorunda bu duruma bağlı olarak

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde akupunktur ve nöral terapiden nasıl yararlanılır

Akupunkturun mekanizması sinir iletileri üzerinde etkilidir. Kısırlık hastalarında son 15 yıldır akupunktur tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Tedavi öncesinde, sırasında yada embriyo transferi döneminde uygulanabilir. Etki mekanizmasının işleyişi uygulana alanlarda yani cilt üzerinde uygulanan alanlarda rahim ve özellikle böbrek,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde genetik tanı testi kimlere önerilir

Tüp bebek tedavisinde genetik tanı ve genetik tanımlamaya diye iki farklı tanım vardır. Bunlardan bir tanesi yani genetik tanı ailesinde herhangi bir genetik hastalık taşıyarak çocuklarına bu genetik hastalığı iletme riski olan hasta grubunda, çok ileri 40 yaş üstü hastalarda,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde transfer edilen embriyoların gelişimi nasıl takip edilir

Tüp bebek tedavisinde embriyonun gelişimi hekimlerin gün sıfır dedikleri yumurta ile spermin birbiriyle birleştiği günden itibaren başlar. Bu döllenme yöntemi klasik yöntemle yumurta ve spermin bir araya konması ile yapılır. Mikroenjeksiyon yönteminde ise tek bir spermin pipet içine çekilerek yumurta

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek ile yaşanan hamileliklerde düşük riski daha mı fazla

Düşük hamileliğin ilk 12 haftası içerisinde gerçekleşen gebelik kayıplarıdır. Gebelik kayıplarının altında yatan sebep gebelik kesesinin oluşmaması, embriyonun kalp atışlarının gelişmemesi yada kanamayla gebeliğin kaybı olabilir. Bunun dışında enfeksiyonlar, rahime ait yapısal bozukluklar, çift rahim olması, rahim içerisinde geniş bir

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aşılama nasıl bir üremeye yardımcı tedavi tekniğidir

Aşılama infartil ve ürofertil olarak adlandırılan kısırlık tanısı konmuş yada doğurganlığı azalmış olanlar için en sık uygulanan yardımcı üreme tekniklerinden bir tanesidir. Uygulamanın doğal bir gebeliğe yakın  olması, maddi anlamda yükünün az olması nedeniyle özellikle ilk aşamalarda tercih edilen bir

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde embriyo seçimi neye göre yapılır

Tüp bebek tedavisinde embriyo seçimi eskiye göre çok daha farklı yöntemlerle yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden bazılarının güvenilirliği henüz kanıtlanmamıştır. Ancak bu yöntemlerin üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bunları belli başlı olarak üç sınıfa ayırmak mümkündür. Birincisi klasik yöntemler dediğimiz embriyonun dış

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Çiftlerin ikisinde de sorun görünmüyorsa nasıl bir tüp bebek tedavi yöntemi uygulanır

Aslında çiftlerin hekimlere başvurmasında neden çocuk sahibi olamamaktır. Kadına ve erkeğe ait olan bebek sahibi olmayı engelleyen tüm testler yapıldıktan sonra hiç bir şey bulunamazsa bu çiftlerle oturulup tedavi protokolleri konuşulur. Bu tedavi protokollerinde kolaydan zora, ucuzdan pahalıya gibi sıralama

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde IVM tekniği nedir

Ivm vücut içerisinde yumurta hücrelerinin tam olgunlaşmadan vücut dışına alınması ve laboratuvar ortamında olgunlaştırarak gene tüp bebek işleminde yapıldığı gibi spermle yumurtanın bir araya gelerek mikro enfeksiyonun işleminin tamamlandığı yöntemdir. Halk arasında ilaçsız tüp bebek olarak bilinir. Sınırlı sayıda hasta

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde IMSI yöntemi nedir

Imsı sperm içerisindeki  morfolojik yapının yani görüntünün daha büyük büyütmelerle bakılarak genetiğininde anlaşılabilmesini sağlayan bir yöntemdir. Normal ımsı işlemlerinde sperm ancak mikro enjeksiyon işlemi sırasında 230 kat büyütülürken. Imsı adı verilen özel bir mikroskopla sperm 6 bin kez büyütülmekte ve

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde yeni yaklaşımlar nelerdir

Tüp bebek tedavisinde günümüzde uygulanan bir takım yeni yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar içinde en önemlisi hasta dostu tedavisi denilen eşlere özel uygulanan tedavilerdir. Hasta dostu denilen tedavilerde minimum ilaç kullanarak yan etkileri minimuma indirerek maksimum başarı sağlamak amaçlanır. Bu tür tedavileri genellikle yumurta

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde süreç nasıl işler

Tüp bebek tedavisi 3 aşamadan oluşur. İlk aşama yumurtaları büyütme aşamasıdır. İkinci aşama yumurta toplama aşamasıdır. Bu aşama kadınların en çok korktukları safhadır. Ancak korkmaya gerek yoktur çünkü bu işlem genel anestezi altında uygulanır dolayısıyla kadın hiç bir ağrı hissetmez.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde ne tür problemlerle karşılaşılabilir

Tüp bebek tedavisinde yumurtanın gelişememesi, yumurta sayısının az olması, yumurta kalitesinin düşük olması gibi problemlerle karşılaşılabilir. Ayrıca yumurta toplama işleminde istenilen sayıda yumurta toplanamayabilir, toplansa bile kaliteleri istenen düzeyde olmayabilir. Embriyo transferi aşamasında embriyoların kalitesindeki düşüklük veya embriyonun  hiç gelişememesi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı başarıyı etkiler mi?

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen bir çok faktör vardır. Bunların başında belkide en önemlisi kadının yaşıdır. Kadının yaşı iki şekilde tüp bebek tedavisini etkiler. Birincisi kadının yaşı ilerledikçe yumurta rezervinin yani yumurta sayısının doğal olarak azalması ve buna bağlı olarakta

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinin riskleri var mı?

Tüp bebek tedavisi sonuç olarak hastaya uygulanan bir tedavidir. Her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de bir takım risklerle karşılaşma ihtimali mevcuttur. Tedaviye genel olarak baktığımızda tüp bebek tedavisi belli etaplardan oluşur. Bunlardan ilk etap yumurta geliştirme safhasıdır. Burada

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Kişiye özel tüp bebek tedavisi nedir

Kişiye özel tüp bebek tedavisi günümüzde çok kullanılan bir terimdir. Hekimler bir hastayla karşılaştıkları zaman önce bu hastanın durumunu değerlendirirler. Hastanın durumu, şartları, teşhisi, hastaya uygulanabilecek tedavi, ilaç kullanılmalı mı gibi durumlar hekimler tarafından analiz edilir. Tüm bunlar incelendikten sonra

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli

Tüp bebek merkezi seçerken hastaların öncelikle ülkemizde tüp bebek merkezi yasalarına uygun olan bir tüp bebek merkezi seçmeye dikkat etmelidirler. Yani gidecekleri merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir merkez olması gerekiyor. Bunun dışında birtakım ayrımları yapmak adına en çok memnun

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarı oranları nedir

Tüp bebek tedavisinin başarı oranları hakikaten çok tartışılan bir konudur. Genellikle kimse başarısının % 50 den aşağı olduğunu söylemez ve kabul etmez ama gerçek böyle değildir. Tüp bebek tedavisinde başarı yaşa ve hastalığa göre değişir. Özellikle kadının yaşı tüp bebek

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran teknikler nelerdir

Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran özel teknikler yoktur. Hastanın durumuna,yaşına,tepkisine ve özel durumuna göre seçilmiş yöntemler vardır. Bunun dışında bir takım yöntemler medyada, internet sayfalarında çokça yer almaktadır. Ama aslına bakılırsa bunlar özel olarak başarıyı arttıran teknikler değillerdir. Örneğin yumurta

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisi için yumurta ve sperm donasyonu nedir

Dünyanın birçok ülkesinde birtakım kurallar içerisinde uygulanan spermi ve yumurtası olmayan hastalara bir başkasından alınan sperm ve yumurtanın kullanılması amacıyla uygulanan tekniklerdir. Bu teknikler ülkemizde uygulanmamaktadır bunun nedeni ülkemizin yasalarının bunlara müsaade etmemesidir. Buna karşılık Avrupa ülkelerinde veya Batı ülkeleri bağış amaçlı

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yurtdışından gelen hastalar tüp bebek tedavisine nasıl hazırlanmalı

Yurt dışından gelen hastaların hazırlanmasıyla ilgili en önemli sorun hastayı daha sık görmemektir. Hekimler hastalarına tedaviye başlamadan 3-4 gün önce gelmelerini önerirler gerekli tahlilleri ve testleri yaptırabilmek için. Diğer taraftan geldikleri ve tedaviye başladıkları süre içerisinde de bir takım tahliller

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Embriyo dondurmanın diğer tekniklere göre avantajları nelerdir

Embriyo dondurma tedavisi gerçekten çok yüz güldürücü ve çok basit bir tedavidir. Hasta için çok kolaylık sağlayan,zaman tasarrufu sağlayan ve çok yoğun ilaç kullanımı olmayan bir tedavi yöntemidir. İyi uygulandığı taktirde çok başarılı sonuçlar alınabilir. Dolayısıyla ilerde çok daha yaygınlaşması

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüpleri kapalı olan kadınlar çocuk sahibi olabilir mi?

Tüpleri kapalı olan kadınların doğal yollarla çocuk sahibi olmaları mümkün değildir. Tüpler normalde sperm ve yumurtanın birleşmesi için fonksiyonel bir organdır. Normalde bir erkekle bir bayan ilişkiye girdiği zaman spermler vajinadan rahim kanalı ağzıyla tüplerin içine gelir ve orada yani

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde histereskopi ve laparoskopi hangi durumlarda önerilir

Öncelikle histereskopi ile başlayalım. Rahimin içine ait bir takım sorunlar olabilir bunlar polip denen et benleri olabilir, rahimin içine baskı yapan ur yada başka oluşumlardır. Bunların tüp bebek tedavisine başlanmadan önce alınması gerekir. Bu tür durumlarda hipereskopi önerilebilir. Histereskopi kamerayla

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yumurta rezervinin tüp bebek başarısındaki rolü nedir

Yumurta rezervinin tüp bebeğe etkisi çok büyüktür. Çok iyi bir yumurtalık rezervi olan hastanın gebe kalma şansı çok fazla yüksektir. Kadının rezervi ne kadar iyi, yumurta kalitesi ne kadar yüksekse kadının gebe kalma şansını oldukça arttırır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisi en çok kaç kez denenebilir

Tüp bebek tedavisi maddi külfeti ağır olan bir tedavidir. Yaş ilerledikçe dahada masraflı olan bir olaydır. Bunlar tabi ki önemli zorluklardır fakat deneme sayısına kısıtlama koymak doğru değildir. Deneme sayısından ziyade sorunun ne olduğu teşhis edilirse daha çabuk çözüme gidilebilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Çikolata kistleri kısırlık nedeni midir

Çikolata kistleri doğurganlık çağındaki bayanların bir hastalığıdır. Çikolata kisti odakları normalde rahmin iç tabakasını döşeyen dokunun rahmin iç kısmında değil rahmin dış kısmında, karın içinde, bağırsakların üstünde, mesanenin üzerinde, tüplerde, yumurtalıkta olmasıdır. Yani normal yerinden çıkıp dışarıda herhangi bir yerde

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce hangi testler yapılır

Tüp bebek tedavisine başvuracak hasta zaten bir çok testi yapılmış olarak tüp bebek hekimine gelir. Burada önemli olan tüp bebek tedavisi sırasında ekstradan problem çıkıp çıkmayacağıdır. Hastanın bazı virüslere karşı duyarlı olması olumsuz bir durumdur. Hastanın hepatit b , hepatit

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır

Toplumumuzdaki çiftlerin yaklaşık % 15 inde çocuk sahibi olamama problemi vardır. Bu % 15 lik kısımdaki kişilerin hepsine tüp bebek tedavisi uygulanmaz. Bu % 15 in yaklaşık % 10 u gerçekten tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan çiftlerden oluşmaktadır. Kabaca eğer

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SGK tüp bebek tedavisinin ne kadarını karşılar

Sosyal güvenlik kurulu yaklaşık 4 yıl önce bir kanun koyarak tüp bebek tedavisi uygulanacak çiftlere devlet olarak yardımda bulunacağını gösterdi. Fakat daha sonra bu yönetmelik değişti. Şu anki yönetmeliğe göre tüp bebek tedavisinin masrafının hemen hemen tamamı devlet tarafından karşılanacaktı

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisi ne kadar zaman sürer

Tüp bebek tedavisinin ne kadar sürdüğü esasında kolayca cevap verilecek bir soru değildir. Tüp bebek tedavisi süresi hastanın durumuna göre değişebilir. Bazı hastalara farklı protokoller uygulanmaktadır. Her  tüp bebek tedavisinin protokolü farklı bir süreç gerektirebilir. Fakat kabataslak olarak bakacak olursak

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tüp bebek tedavisinde yumurta nasıl toplanır

Hastaların en çok korktuğu yumurta toplama işlemidir. Doğrusunu söylemek gerekirse yumurta toplama işi bu tedavinin en can alıcı kısmıdır fakat hekimler içinde işin en basit kısmıdır çünkü önemli olan hastanın konforudur. Bu işlem  genel anestezi altında uygulanır. Ultrason eşliğinde bir

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Erkeklerde kısırlığın nedenleri nelerdir

Hastanın geçmişte geçirdiği hastalıklara bağlı olabilir, doğumsal nedenlere bağlı olabilir. Bunları açmak gerekirse; doğumsal nedenler; doğumsal olarak testislerin  kasıkta kalmasından dolayı kısırlık söz konusu olabilir. Bunlar en geç 1 yaşında fark edildiği zaman tedavi edilebilir ama geç kalınmışsa hastada sperm

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Menide hiç spermi çıkmayan erkekler baba olabilir mi?

Menide hiç spermi olmayan erkeklerin çocuk sahibi olma şansları vardır. Günümüzde tüp bebek yöntemleriyle testisten elde edilen spermle ve kanallardan elde edilen spermlerle bu erkeklerin çocuk sahibi olmaları sağlanabilir. Bazı durumlarda meniden hiç sperm çıkmaması hormon eksikliğine bağlı olabilir. Bu

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Varikosel ile kısırlık arasındaki ilişki nedir

Varikosel testise gelen damarlarda genişlemedir ve doğuştan olan bir durumdur. Bunu bacakta varis hastalığına benzetebiliriz. Bazı insanlarda nasıl bacakta geniş damarlar görünüyorsa bazı erkeklerde de özellikle sol testiste damar yapısında genişlik  olur buna varikosel denir. Bu durum infaktil erkeklerde yani

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,