Miyom ve polipler tüp bebek tedavisine engel midir


Miyomlar rahmin kas tabakasının urlarıdır ve rahmin değişik bölgelerinden köken alabilirler. Özellikle rahmin kanayan tabakasında yer alırlarsa gebelik başarısını oldukça düşürürler veya gebe kalımlarda düşüğe neden olabilirler. Aynı şekilde poliplerde rahimin aydan aya kanayan tabakasındaki…

Daha fazlasını oku...

Eşiyle ilişkiye giremeyen hastalar nasıl bebek sahibi olabilir


Eşiyle ilişkiye giremeyen hastaları kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayırarak incelemek gerekir. Kadınlarda karşılaşılan sorun vajinusmus sorunudur. Böyle bir çift hekime başvurduğu zaman ilk öneri vajinusmusla ilgili tedavi görmeleridir. Çoğu bu tedavilerden sıkılmış yada sonuç…

Daha fazlasını oku...

Şişmanlık çocuk sahibi olmaya engel midir


Şişmanlık erkekte bel çevresinin 102 santimden fazla olması, kadında bel çevresinin 88 santimden fazla olması yada boya göre kilonun vücut kitle endeksinin 30 un üstünde olması anlamına gelir. Erkekte şişmanlık sperm sayısı, sperm hareketliliği, sperm…

Daha fazlasını oku...

Amniyosentez ve redüksiyon hangi hastalara önerilir


Redüksiyon işlemi özellikle ikiden fazla gebeliği olan hastalara direk olarak önerilen bir işlemdir. Birde ikiz gebelik bile olsun istemeyen yani tek çocuk isteyen ama çoğul gebelik tanısı konan hastalara redüksüyon işlemi önerilir. Redüksiyon işlemi embriyonun…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisi var mı?


Her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlarında yan etkileri vardır. Bunların çoğu çok hafif ve kendiliğinden gerileyen yan etkilerdir. Çok nadiren ciddi yan etkilerle karşılaşılabilir.İlaçların uygulanmasına bağlı olarak uygulama yerinde kızarıklık, ağrı görülebilir….

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde beslenmenin rolü nedir


Tüp bebek tedavisinde beslenme önemlidir. Tedavi öncesinde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin kişiye özgü beslenme sayesinde ailesinde bulunan hastalıklar göz önünde bulundurularak hem sperm ve yumurta kalitesinin arttırılabildiği hem döllenme şansını arttırabildiğini hemde döllenmiş yumurtanın…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisi hastaları başarıyı artırmak için neler yapabilir


Tüp bebek tedavisinden önce çiftler gebe kalma şanslarını arttırabilmek için öncelikli olarak bir vücut kitle endekslerine, beslenmelerine, ailevi hastalıklarının değerlendirilmesine dikkat etmelidirler. Bir takım ön incelemelerle ailede bulunan hastalıklar başta olmak üzere tespit edilen hastalıkların…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik riski var mıdır?


Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik riski vardır. Bu nedenle transfer edilen  embriyo sayısı kısıtlı tutulmaya çalışılır buna rağmen tek embriyo bile transfer edilse çoğul gebelik oluşma riski vardır. Belli bir yaşa kadar 2 embriyo transferine…

Daha fazlasını oku...

Polikistik over sendromu kısırlık nedeni midir


Polikistik over sendromunda temel sorun yumurtlama olmamasıdır. Yumurta içeren kesecikler yani foliküller belli bir büyüklüğe kadar gelişirler ve o seviyede dururlar. Daha fazla gelişip,olgunlaşıp yumurtlamayla sonuçlanmazlar. Bu durumda  gebe kalmada güçlük yaşanır. Pek çok başka…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde akupunktur ve nöral terapiden nasıl yararlanılır


Akupunkturun mekanizması sinir iletileri üzerinde etkilidir. Kısırlık hastalarında son 15 yıldır akupunktur tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Tedavi öncesinde, sırasında yada embriyo transferi döneminde uygulanabilir. Etki mekanizmasının işleyişi uygulana alanlarda yani cilt üzerinde uygulanan…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde genetik tanı testi kimlere önerilir


Tüp bebek tedavisinde genetik tanı ve genetik tanımlamaya diye iki farklı tanım vardır. Bunlardan bir tanesi yani genetik tanı ailesinde herhangi bir genetik hastalık taşıyarak çocuklarına bu genetik hastalığı iletme riski olan hasta grubunda, çok…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde transfer edilen embriyoların gelişimi nasıl takip edilir


Tüp bebek tedavisinde embriyonun gelişimi hekimlerin gün sıfır dedikleri yumurta ile spermin birbiriyle birleştiği günden itibaren başlar. Bu döllenme yöntemi klasik yöntemle yumurta ve spermin bir araya konması ile yapılır. Mikroenjeksiyon yönteminde ise tek bir…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek ile yaşanan hamileliklerde düşük riski daha mı fazla


Düşük hamileliğin ilk 12 haftası içerisinde gerçekleşen gebelik kayıplarıdır. Gebelik kayıplarının altında yatan sebep gebelik kesesinin oluşmaması, embriyonun kalp atışlarının gelişmemesi yada kanamayla gebeliğin kaybı olabilir. Bunun dışında enfeksiyonlar, rahime ait yapısal bozukluklar, çift rahim…

Daha fazlasını oku...

Aşılama nasıl bir üremeye yardımcı tedavi tekniğidir


Aşılama infartil ve ürofertil olarak adlandırılan kısırlık tanısı konmuş yada doğurganlığı azalmış olanlar için en sık uygulanan yardımcı üreme tekniklerinden bir tanesidir. Uygulamanın doğal bir gebeliğe yakın  olması, maddi anlamda yükünün az olması nedeniyle özellikle…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde embriyo seçimi neye göre yapılır


Tüp bebek tedavisinde embriyo seçimi eskiye göre çok daha farklı yöntemlerle yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden bazılarının güvenilirliği henüz kanıtlanmamıştır. Ancak bu yöntemlerin üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bunları belli başlı olarak üç sınıfa ayırmak mümkündür. Birincisi…

Daha fazlasını oku...

Çiftlerin ikisinde de sorun görünmüyorsa nasıl bir tüp bebek tedavi yöntemi uygulanır


Aslında çiftlerin hekimlere başvurmasında neden çocuk sahibi olamamaktır. Kadına ve erkeğe ait olan bebek sahibi olmayı engelleyen tüm testler yapıldıktan sonra hiç bir şey bulunamazsa bu çiftlerle oturulup tedavi protokolleri konuşulur. Bu tedavi protokollerinde kolaydan…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde IVM tekniği nedir


Ivm vücut içerisinde yumurta hücrelerinin tam olgunlaşmadan vücut dışına alınması ve laboratuvar ortamında olgunlaştırarak gene tüp bebek işleminde yapıldığı gibi spermle yumurtanın bir araya gelerek mikro enfeksiyonun işleminin tamamlandığı yöntemdir. Halk arasında ilaçsız tüp bebek…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde IMSI yöntemi nedir


Imsı sperm içerisindeki  morfolojik yapının yani görüntünün daha büyük büyütmelerle bakılarak genetiğininde anlaşılabilmesini sağlayan bir yöntemdir. Normal ımsı işlemlerinde sperm ancak mikro enjeksiyon işlemi sırasında 230 kat büyütülürken. Imsı adı verilen özel bir mikroskopla sperm…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde yeni yaklaşımlar nelerdir


Tüp bebek tedavisinde günümüzde uygulanan bir takım yeni yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar içinde en önemlisi hasta dostu tedavisi denilen eşlere özel uygulanan tedavilerdir. Hasta dostu denilen tedavilerde minimum ilaç kullanarak yan etkileri minimuma indirerek maksimum başarı sağlamak amaçlanır….

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde süreç nasıl işler


Tüp bebek tedavisi 3 aşamadan oluşur. İlk aşama yumurtaları büyütme aşamasıdır. İkinci aşama yumurta toplama aşamasıdır. Bu aşama kadınların en çok korktukları safhadır. Ancak korkmaya gerek yoktur çünkü bu işlem genel anestezi altında uygulanır dolayısıyla…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde ne tür problemlerle karşılaşılabilir


Tüp bebek tedavisinde yumurtanın gelişememesi, yumurta sayısının az olması, yumurta kalitesinin düşük olması gibi problemlerle karşılaşılabilir. Ayrıca yumurta toplama işleminde istenilen sayıda yumurta toplanamayabilir, toplansa bile kaliteleri istenen düzeyde olmayabilir. Embriyo transferi aşamasında embriyoların kalitesindeki…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı başarıyı etkiler mi?


Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen bir çok faktör vardır. Bunların başında belkide en önemlisi kadının yaşıdır. Kadının yaşı iki şekilde tüp bebek tedavisini etkiler. Birincisi kadının yaşı ilerledikçe yumurta rezervinin yani yumurta sayısının doğal olarak…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinin riskleri var mı?


Tüp bebek tedavisi sonuç olarak hastaya uygulanan bir tedavidir. Her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de bir takım risklerle karşılaşma ihtimali mevcuttur. Tedaviye genel olarak baktığımızda tüp bebek tedavisi belli etaplardan oluşur. Bunlardan ilk…

Daha fazlasını oku...

Kişiye özel tüp bebek tedavisi nedir


Kişiye özel tüp bebek tedavisi günümüzde çok kullanılan bir terimdir. Hekimler bir hastayla karşılaştıkları zaman önce bu hastanın durumunu değerlendirirler. Hastanın durumu, şartları, teşhisi, hastaya uygulanabilecek tedavi, ilaç kullanılmalı mı gibi durumlar hekimler tarafından analiz…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli


Tüp bebek merkezi seçerken hastaların öncelikle ülkemizde tüp bebek merkezi yasalarına uygun olan bir tüp bebek merkezi seçmeye dikkat etmelidirler. Yani gidecekleri merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir merkez olması gerekiyor. Bunun dışında birtakım ayrımları…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarı oranları nedir


Tüp bebek tedavisinin başarı oranları hakikaten çok tartışılan bir konudur. Genellikle kimse başarısının % 50 den aşağı olduğunu söylemez ve kabul etmez ama gerçek böyle değildir. Tüp bebek tedavisinde başarı yaşa ve hastalığa göre değişir….

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran teknikler nelerdir


Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran özel teknikler yoktur. Hastanın durumuna,yaşına,tepkisine ve özel durumuna göre seçilmiş yöntemler vardır. Bunun dışında bir takım yöntemler medyada, internet sayfalarında çokça yer almaktadır. Ama aslına bakılırsa bunlar özel olarak başarıyı…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisi için yumurta ve sperm donasyonu nedir


Dünyanın birçok ülkesinde birtakım kurallar içerisinde uygulanan spermi ve yumurtası olmayan hastalara bir başkasından alınan sperm ve yumurtanın kullanılması amacıyla uygulanan tekniklerdir. Bu teknikler ülkemizde uygulanmamaktadır bunun nedeni ülkemizin yasalarının bunlara müsaade etmemesidir. Buna karşılık Avrupa ülkelerinde…

Daha fazlasını oku...

Yurtdışından gelen hastalar tüp bebek tedavisine nasıl hazırlanmalı


Yurt dışından gelen hastaların hazırlanmasıyla ilgili en önemli sorun hastayı daha sık görmemektir. Hekimler hastalarına tedaviye başlamadan 3-4 gün önce gelmelerini önerirler gerekli tahlilleri ve testleri yaptırabilmek için. Diğer taraftan geldikleri ve tedaviye başladıkları süre…

Daha fazlasını oku...

Embriyo dondurmanın diğer tekniklere göre avantajları nelerdir


Embriyo dondurma tedavisi gerçekten çok yüz güldürücü ve çok basit bir tedavidir. Hasta için çok kolaylık sağlayan,zaman tasarrufu sağlayan ve çok yoğun ilaç kullanımı olmayan bir tedavi yöntemidir. İyi uygulandığı taktirde çok başarılı sonuçlar alınabilir….

Daha fazlasını oku...

Tüpleri kapalı olan kadınlar çocuk sahibi olabilir mi?


Tüpleri kapalı olan kadınların doğal yollarla çocuk sahibi olmaları mümkün değildir. Tüpler normalde sperm ve yumurtanın birleşmesi için fonksiyonel bir organdır. Normalde bir erkekle bir bayan ilişkiye girdiği zaman spermler vajinadan rahim kanalı ağzıyla tüplerin…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde histereskopi ve laparoskopi hangi durumlarda önerilir


Öncelikle histereskopi ile başlayalım. Rahimin içine ait bir takım sorunlar olabilir bunlar polip denen et benleri olabilir, rahimin içine baskı yapan ur yada başka oluşumlardır. Bunların tüp bebek tedavisine başlanmadan önce alınması gerekir. Bu tür…

Daha fazlasını oku...

Yumurta rezervinin tüp bebek başarısındaki rolü nedir


Yumurta rezervinin tüp bebeğe etkisi çok büyüktür. Çok iyi bir yumurtalık rezervi olan hastanın gebe kalma şansı çok fazla yüksektir. Kadının rezervi ne kadar iyi, yumurta kalitesi ne kadar yüksekse kadının gebe kalma şansını oldukça…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisi en çok kaç kez denenebilir


Tüp bebek tedavisi maddi külfeti ağır olan bir tedavidir. Yaş ilerledikçe dahada masraflı olan bir olaydır. Bunlar tabi ki önemli zorluklardır fakat deneme sayısına kısıtlama koymak doğru değildir. Deneme sayısından ziyade sorunun ne olduğu teşhis…

Daha fazlasını oku...

Çikolata kistleri kısırlık nedeni midir


Çikolata kistleri doğurganlık çağındaki bayanların bir hastalığıdır. Çikolata kisti odakları normalde rahmin iç tabakasını döşeyen dokunun rahmin iç kısmında değil rahmin dış kısmında, karın içinde, bağırsakların üstünde, mesanenin üzerinde, tüplerde, yumurtalıkta olmasıdır. Yani normal yerinden…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce hangi testler yapılır


Tüp bebek tedavisine başvuracak hasta zaten bir çok testi yapılmış olarak tüp bebek hekimine gelir. Burada önemli olan tüp bebek tedavisi sırasında ekstradan problem çıkıp çıkmayacağıdır. Hastanın bazı virüslere karşı duyarlı olması olumsuz bir durumdur….

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır


Toplumumuzdaki çiftlerin yaklaşık % 15 inde çocuk sahibi olamama problemi vardır. Bu % 15 lik kısımdaki kişilerin hepsine tüp bebek tedavisi uygulanmaz. Bu % 15 in yaklaşık % 10 u gerçekten tüp bebek tedavisine ihtiyaç…

Daha fazlasını oku...

SGK tüp bebek tedavisinin ne kadarını karşılar


Sosyal güvenlik kurulu yaklaşık 4 yıl önce bir kanun koyarak tüp bebek tedavisi uygulanacak çiftlere devlet olarak yardımda bulunacağını gösterdi. Fakat daha sonra bu yönetmelik değişti. Şu anki yönetmeliğe göre tüp bebek tedavisinin masrafının hemen…

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisi ne kadar zaman sürer


Tüp bebek tedavisinin ne kadar sürdüğü esasında kolayca cevap verilecek bir soru değildir. Tüp bebek tedavisi süresi hastanın durumuna göre değişebilir. Bazı hastalara farklı protokoller uygulanmaktadır. Her  tüp bebek tedavisinin protokolü farklı bir süreç gerektirebilir….

Daha fazlasını oku...

Tüp bebek tedavisinde yumurta nasıl toplanır


Hastaların en çok korktuğu yumurta toplama işlemidir. Doğrusunu söylemek gerekirse yumurta toplama işi bu tedavinin en can alıcı kısmıdır fakat hekimler içinde işin en basit kısmıdır çünkü önemli olan hastanın konforudur. Bu işlem  genel anestezi…

Daha fazlasını oku...

Erkeklerde kısırlığın nedenleri nelerdir


Hastanın geçmişte geçirdiği hastalıklara bağlı olabilir, doğumsal nedenlere bağlı olabilir. Bunları açmak gerekirse; doğumsal nedenler; doğumsal olarak testislerin  kasıkta kalmasından dolayı kısırlık söz konusu olabilir. Bunlar en geç 1 yaşında fark edildiği zaman tedavi edilebilir…

Daha fazlasını oku...

Menide hiç spermi çıkmayan erkekler baba olabilir mi?


Menide hiç spermi olmayan erkeklerin çocuk sahibi olma şansları vardır. Günümüzde tüp bebek yöntemleriyle testisten elde edilen spermle ve kanallardan elde edilen spermlerle bu erkeklerin çocuk sahibi olmaları sağlanabilir. Bazı durumlarda meniden hiç sperm çıkmaması…

Daha fazlasını oku...

Varikosel ile kısırlık arasındaki ilişki nedir


Varikosel testise gelen damarlarda genişlemedir ve doğuştan olan bir durumdur. Bunu bacakta varis hastalığına benzetebiliriz. Bazı insanlarda nasıl bacakta geniş damarlar görünüyorsa bazı erkeklerde de özellikle sol testiste damar yapısında genişlik  olur buna varikosel denir….

Daha fazlasını oku...