Etiket: lenf kanseri

Lösemi tedavisinde kemoterapi hangi durumlarda kullanılır?

Lösemi tedavisinde kemoterapi yani hücre bölünmesini, hücre üremesini durduran neoplastik kanserli hücreleri azaltan ilaçlarla yapılan temel tedavidir. Aslında kemik iliği nakli diye geçen tedavinin de özü yüksek doz ilaç tedavisidir. Sonuçta bütün lösemi tedavileri kemoterapiye dayanır. Kemoterapi akut ve kronik

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kronik lösemi için nasıl bir ilaç tedavisi uygulanır

Lösemilerin akut ve kronik olmak üzere tüm ana türlerinin tedavilerine genelde ilaçlarla başlanır. Akut ve kronik lösemilerde stratejiler çok farklıdır. Kronik  lösemilerde tedavi hastalığın belirtilerini, bulgularını ortadan kaldırmak, hastanın hayat kalitesini arttırmak üzerine kuruludur. Genelde kullanımı kolay ağız yoluyla alınan

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Lösemi tedavi edildikten sonra tekrarlayabilir mi?

Hastayı hastalığından arındırma niyetiyle yapılan tedavilerde belli uzun vadede sağ ve hastalıksız kalma oranları vardır. Akut lösemide salt ilaç tedavisinden gidilmişse % 20-25, yüksek doz ilaç tedavisi ve kemik iliği nakliyle gidilmişse % 40 sağ kalım oranları vardır. Akut lösemi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Lösemi tedavisi çok mu masraflıdır?

Akut ve kronik lösemileri ayırt etmek gerekir. Akut lösemilerde hedef hastalığı tamamen yok etmektir yani hastanın hayatının kurtarmaktır. Bu tedaviler günümüzde öncelikle uzun hastahane süreçleri gerektirir. Pahalı ilaçlar ve pahalı destek tedavileri gereklidir dolayısıyla masraflı tedavilerdir. Birde hastalarda ya başlangıçta

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Akut lösemi için nasıl bir ilaç tedavisi uygulanır?

Akut lösemide hedef bambaşkadır. Burada hastayı hastalığından arındırmak istenir. Kişinin hastalıklı hücreleri tamamen temizlenmek istenir. Bunun için çok daha agresif,radikal yaklaşımlar uygulanır. Öncelikle hızlı bir şekilde tümörlü hücreler öldürülür. Kombinezon ilaçların damardan uygulanması şeklinde genelde 2 ay süren ilaç tedavisi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Lösemi tedavisi olan bir hastalık mı?

Hemen hemen tüm lösemi türleri tedavi olan hastalıklardır. Tedaviden umulan amaç hastalığı yok etmektir. Akut lösemilerde hastalıktan tamamen kurtulma şansı vardır. Kronik lösemiler için yakın zamanlara kadar aynı şeyi söyleyemiyorduk ama son 20 senedir kronik lösemiler içinde olumlu gelişmeler olmaktadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Kemik iliği nakli için kimlerden alınan ilik kullanılabilir

Kemik iliğinde alınacak kök hücreler hastalığın türüne göre yine kendi bedenine ait kök hücreler olabilir yada başka birinden alınan kök hücreler olabilir. En ideal kök hücre hastanın tek yumurta ikizi varsa ondan alınacak kök hücredir. Bunun dışında kardeşlerde kök hücre

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lösemi için kemik iliği nakli nasıl yapılır

Teorik olarak vücuttaki lösemik hücrenin yükü ilaçlarla sıfırlanmak istenir. Bunu sağlamak için eğer tümör sistemi ilaçlara duyarlıysa ilaç dozunu arttırmak gerekir. Hastanın bünyesinin rahatça tahammül edeceği dozlar 1999 luk hücre katliamını sağlamayabilir. Ancak aynı dozun bir iki üst dozu bunu

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Daha çok çocuklarda görülen lösemi tipleri nelerdir

Çocuklardaki lösemilerin ezici çoğunluğu akut lenfoik lösemiden kaynaklanır. Diğer üç lösemi türü çocuklarda pek sık görülmez. Çocukluk yaş grubunda akut lösemiler ön plandadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İleri yaşta rastlanabilecek lösemi tipleri nelerdir

Lösemileri çok temel olarak akut ve kronik lösemi olarak ayırabiliriz. Kronik lösemiler yıllarca sürebilen  daha  yavaş seyir gösterebilen hastalıktır. Akut lösemiler yakın bir geçmişte belirtileri başlamış olan ve tedavi edilmezse aylar süren bir süre sonunda hastayı ölüme götüren bir hastalıktır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lösemi genetik bir hastalık mı?

Lösemiye genetik bir hastalık diyemeyiz yanlış olur fakat lösemi için genetiksel bir hastalıktır diyebiliriz. Bütün insan kanserleri insan genindeki bazı genlerin bozulması, devre dışı kalması, mutasyona uğraması gibi genetiksel kazalarla meydana gelir. Lösemiler de bu şekilde oluşan insan kanserlerindendir. Lösemi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lösemi nedir

Lösemi kemik iliğindeki kan hücrelerinin üretildiği dokudur. Bu dokudaki hücrelerin kanser vari kontrolsüzce üremesi sonucu kandaki hücre tipi sayısı aşırı artar buna lösemi denir. Birbirinden çok farklı seyreden, çok farklı tipleri olan bir grup hastalığın kolektif birlikte olması durumudur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Löseminin belirtileri nelerdir

Günümüzde löseminin belirtisi olması şart değildir. Çoğunlukla kronik lösemi hastaları tesadüfen kan sayımı sırasında hasta olduklarını öğrenirler. Kronik lösemilerde genellikle kilo kaybı, halsizlik, dalak, karaciğer gibi organların büyümüş olması gibi bulgular hekim şüphelenmesini sağlar. Akut lösemiler daha dramatiktir. Genelde çok

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,