Etiket: meme kanseri

Meme kanseri olan bir kişinin mutlaka memesi alınır mı?

Meme kanseri özellikle erken yakalandığı zaman memenin tamamının alınması gerekmiyor. Burada memedeki tümörün bir miktar normal dokuyla birlikte çıkarılması işlemi yapılır ve koltuk altı lenf bezleri incelenir. Bu incelemenin sonucuna göre eğer orada bir hastalık yoksa herhangi ek bir müdahale

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanserinde erken teşhisin önemi nedir?

Meme kanseri süt bezesi denilen loblerden ve meme kanallarından köken alır. Bu kanalların dışına vede süt bezlerinin dışına yayılmamış kanserler evre sıfır denilen kanserlerdir. Bu kanserler erken teşhis edilmiş kanserlerdir. Bunun dışında evre bir denilen kanser boyutunun 2 santimden küçük

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanseri kimlerde daha sık görülür?

Meme kanseri için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi kadın olmaktır. Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülür. Her 100 meme kanserinin sadece 1 tanesi erkeklerde görülür. İkinci en önemli risk faktörü yaştır. Yaşla birlikte meme kanseri sayısı

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanserini erken teşhis etmek için hangi değişikliklere dikkat edilmeli?

Erken teşhis için kendi kendine meme muayenesi oldukça önemlidir. Kişi kendi kendine meme muayenesi yaparken öncelikle ayna karşısında belden yukarısı çıplak olacak şekilde geçmelidir. Köprücük kemiğinden meme alt kıvrımına kadar ve koltuk altına kadar olan bölgeler önce gözle izlenmelidir. Burada

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanseri nasıl erken teşhis edilir?

Meme kanserinde erken tanı için üç tane önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi kendi kendine meme muayenesidir. Hekimler her bayanın 20 yaşından sonra 20 ile 40 yaş arasında eğer adet görüyorsa her adet döneminden sonra mutlaka kendi kendine meme muayenesi yapmasını

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanseri teşhisinden sonra hastaya nasıl destek olunmalıdır?

Meme kadın için çok önemli bir organdır. Bu kadın için hem dişiliğini hem anneliğini temsil eder. Bu nedenle meme kanserinin psikolojik etkileri diğer kanserlerden biraz daha fazladır. Burada kadının hem annelik hemde dişilik güdüleri tehdit altındadır. Kadın bir yandan ölüm

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanseri ameliyatında uygulanan son teknikler nelerdir?

Meme kanserinin birinci tedavi şekli cerrahidir. Cerrahi teknikler memenin tamamını alınması yada sadece meme kanserli bölgenin alınması şeklinde uygulanabilir. Burada hastanın durumu, kanserin büyüklüğü, kanserin yerleşimi çok önemlidir. Günümüzde artık memenin tamamının alınması oldukça nadir yapılmaktadır. Özellikle erken evre meme

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

İleri evre meme kanseri nedir?

Meme kanserini iki grupta incelemek uygun olur. Bu iki grup ileri evre meme kanseri ve erken evre meme kanseridir çünkü bu gruptaki tedavi yöntemleri, sağ kalım oranları çok farklıdır. Eğer meme kanseri meme içinde sınırlıysa buna erken evre meme kanseri

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri meme dokusunu meydana getiren hücrelerin anormal çoğalması sonucunda oluşur. Vücudumuzdaki tüm hücrelerin çekirdeğinde hücrelerin çoğalmasını sağlayan ve onları kontrol altında tutan genler bulunur. Radyasyon, çevresel faktörler, mikroorganizmalar gibi bir çok nedenlerle bu genler bozulabilir ve hücreler anormal ve

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kontrolü nasıl yapılmalıdır?

Normal bir meme ortalama 15-20 tane meme lobundan oluşur. Meme loblarını küçük üzüm salkımlarına benzetebiliriz. Bu küçük loblar süt yapan bezelerdir. Meme dokusunun arkasında göğüs kasları bulunur. Meme muayenesini öğrenmek, bilmek çok  önemlidir çünkü 20 yaşından sonra her kadının mutlaka

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hangi sorunlar nedeniyle tüm meme alınır?

Eskiden meme kanserinin tarihinde tüm meme ve memenin altındaki göğüs kası ve göğüs duvarıda alınırdı. Bu kitaplarda meme kanserinin tarihinde vardır zaten  meme kanserinin cerrahisinin gelişmesinde otör olan insanlar genelde radikal cerrahi yaparlarmış. Ancak zaman geçtikçe klinik çalışmalar gösterdi ki

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kadına kendi dokusundan meme yapılabilir mi?

Kadınlara kendi dokularından meme yapılabilir. Tüm memenin alındığı dönem hastalarda daha sonra radyoterapi, kemoterapi görecekse bu işlemlerden sonra sırtındaki kaslardan veya karın bölgesindeki kaslardan kadına  meme dokusu yapılabilir. Bunun için tabi ameliyat öncesi hastanın karın kaslarını geliştirmesi için karın hareketleri

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanseri ameliyatında tüm meme alınır mı?

Meme koruyucu cerrahi meme kanseri olan bir bayanın tüm memesini değil sadece tümörlü olan kısmı çevresinden bir miktar normal dokuyla birlikte çıkarıp, memenin geri kalanını orada bırakmaktır. Artı meme koruyucu cerrahi çok yaygındır çünkü meme kanserleri erken dönemde yakalanabilmektedir. Erken

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Meme kanseri hiç bir belirti vermeyebilir. Eğer belirti verirse zaten haftada 1 kendisini duştan sonra muayene eden bayan bunu fark edecektir. Kişinin bunu fark ettiği anda doktora gitmesi gerekir. Çok belirti verdiği anda yani gözle görülebilecek kadar belirtisi olduğu zaman

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Genetik tanı ile meme kanserini önlemek mümkün mü?

Kanserlerde yapılan genetik testlerle öncelikle kişinin kansere yakalanma riski belirlenir. Bu risk belirlendikten sonra kişiye özel bazı önlemler zinciri oluşturulur. Bu önlemler ile kişinin kansere yakalanma riski ciddi anlamda düşürülmektedir. Örneğin meme kanserinde yapılan testlerde genlerde bir mutasyon tespit edildiğinde

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kimlerde genetik olarak kansere yakalanma riski daha fazladır

Ailesinde genel olarak tek taraflı ikiden fazla kanserli olgu varsa bu kişilerde kansere genetik yatkınlık olabilir. Bazen kanser tanısı konmayabilir, ani ölümler ve düşüklerde genetik yatkınlığın bir parçası olabilir. Bu nedenle kişinin aile hastalık hikayesi çok önemlidir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Meme kanserinde genetik yatkınlığın rolü nedir

Aslında tüm kanserler genetiktir. Kanser hücrelerinde genetik bir bozukluk olmaktadır. Ancak kalıtsal kanser denilen kanserler tüm kanserlerin yaklaşık olarak % 10 unu oluşturmaktadır. Bu anlamda en çok testi yapılan kanser türü meme kanseridir. Bu kanserlere ailesel olarak sebep olan genler

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kişinin kansere genetik yatkınlığı olduğu nasıl tespit edilir

Ailesel bir kansere genetik yatkınlık durumu tespit edildiği zaman bununla ilgili genetik bir test var mı yok mu bunun  bilgisi hastalara verilir. Eğer Dünyada bu konuyla ilgili klinik bir test varsa bu ülkemizdeki merkezlerde hastaya uygulanabilir. Belirlenen gen genetik olarak

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ailesinde meme kanseri olanlar ne yapmalı

Ailesinde meme kanseri görülen kişiler bunun genetik bir rolü var mı yok mu bunu anlamak için bir uzmana başvurmalıdırlar. Bunun içinde bazı kriterler vardır. En önemli kriter kişinin ailesinde kimlerde meme kanseri olduğu ve meme kanseri olan kişilerin yaşlarıdır. Genelde

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hamile kadınların mamografi çektirmesinin sakıncası var mı?

Hamile kadınlarda mamografi çekimi yapılmaz. Ancak bu durumda şikayeti olan hanımlarda  çok fazla meme kanseri belirtisi varsa emar uygulanabilir. Mamografi çekimi x ışını bebeğe zarar verebileceği için yapılmaz. Emziren hanımlarda gerekli durumlarda yapılır. Ancak bu durumdada sonografi yada emar çekimi

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Mamografi ile hangi sorunlar tespit edilebilir

Mamografi iki amaçlı tarama ve tanı amacıyla kullanılır. Tarama olarak bugün için etkinliği kanıtlanmış Dünyadaki meme kanseri tanısını koyabilecek tek yöntem mamografidir. Meme kanserinin erken teşhisinde mamografi çok önemlidir. Mamografiinn kullanılmasıyla meme kanserine bağlı ölümlerde % 20 azalma olmuştur çünkü

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kadınlar hangi sıklıkta mamografi çektirmeli

Mamografi iki amaçla kullanılır. Birincisi tarama amacıyla ikinci herhangi bir problem var mı diye incelemek amacıyla kullanılır. Tarama amacıyla mamografi çekimine 40 yaşında başlanır. 40 yaşından sonra bugün için Dünya’da kabul edilen protokol her yıl çekilmesidir. Üst yaş limiti yoktur.

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Mamografi çektirmenin zararı var mı?

Mamografinin bilinen bir zararı yoktur. Mamografi incelemesinde verilen x ışını dozları çok çok düşüktür. Dünyada 40 yıldan daha uzun bir süredir kullanılan bir yöntemdir. Bugüne kadar bildirilmiş herhangi bir risk söz konusu değildir. Rutin bir mamografi incelemesinde doz iki tane

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mamografi çektiren kişi acı hissediyor mu?

Mamografi çekiminde bir miktar acı hissedilir fakat bu acının hissedilmemesi için hekimler belli dönemlerde mamografi çekimini yapmayı tercih ederler.  Adetin 7. ile 10. günü arasında mamografi çekimi yapılırsa bu hassasiyetin en az olduğu dönem olduğu için hastalar çok fazla acı

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mamografi nedir

Mamografi x ışını aracılığıyla memenin içinin görüntülenmesidir. Oldukça eski bir yöntemdir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı cihazlar ortaya çıkmıştır. Klasik mamografi cihazlarının yanında bugün için tamamen dijital olarak kullanılan mamografi cihazları vardır. Dijital olan mamografi cihazları sıklıkla tercih edilmelidir. Meme

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mamografi nasıl çekilir

Meme dokusu iki  plaka arasına sıkıştırılarak görüntü alır. Meme dokusu bu iki plak arasında sıkıştırılır. Çok çok nadiren hekimlerin mamografisini çekmeyi başaramadıkları hasta vardır. Kompresyon mutlaka yapılmalıdır, bu çekim kalitesini arttırır ve içeride bir kitle varsa bu kolayca tespit edilebilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,